1 . Kto je súčasný americký prezident?
2 . Kto je novozvolený americký prezident?
3 . Kto bol prvý afroamerický prezident USA?
4 . Kto bol prvý prezident USA?
5 . Ktorý americký prezident bol zavraždený, keď prechádzal autom cez Dallas?
6 . Kto bol prezidentom USA počas druhej svetovej vojny?
7 . Ktorý americký prezident sa preslávil tým, že sa zasekol vo vani?
8 . Ktorý americký prezident bol zavraždený v divadle?
9 . Ktorý americký prezident navštívil Slovensko?
10 . Kto bol prezident USA počas prvej svetovej vojny?