1 . Český Tešín je mesto, ktoré má časť územia v inom štáte. O ktorý štát sa jedná?
2 . Mesto Zakopané sa nachádza pri hraniciach s ktorým štátom?
3 . Na hranici ktorých dvoch štátov leží Bratislava?
4 . S ktorým prímorským štátom susedí Rakúsko?
5 . Kde by ste našli Vatikán?
6 . Medzi ktorými dvoma štátmi leží Andorra?
7 . Ruské mesto Belgorod je blízko hraníc ktorého štátu?
8 . Pri ktorom štáte sa nachádza grécky ostrov Korfu?
9 . Má Bulharsko hranice s Rumunskom?
10 . Budapešť je najbližšie pri: